Our Services

REHBER

2023 TYT-AYT Detaylı Analizi ve İncelemesi

2023 YKS'nin detaylı analizi ve incelenmesi bu yazıda.

Barış Kaan Datlı

Nov 5, 2023

2023 YKS


İÇERDİĞİ MÜFREDAT DIŞI KONULAR

 • Sınavda güncel müfredat dışı konuya sahip soru yoktu, ancak Türkiye’de 6 Şubat’ta yaşanan büyük deprem nedeni ile 12. sınıfın ikinci dönem konuları kalktı.


GİRİLECEK SINAVA YAKINLIĞI:

 • TYT açısından girilecek sınava yakın olmasına rağmen AYT bölümünde birçok konunun sınavda olmamasından dolayı girilecek sınava yakın değildir. DERS ANALİZLERİ

 • TYT TÜRKÇE: Bu bölümde 2020, 2021 ve 2022 TYT türkçede olduğu gibi dil bilgisi yine 6-7 soruda test edildi. Dil bilgisi diğer senelerde de olduğu gibi kolay-orta seviyede ve konuları çalışmış bilen bir öğrencinin yapabileceği şekilde çıktı. Kalan sorular içerisinde paragraf ve anlam yoğun olarak bulunuyordu ve her sene olduğu gibi bu sene de paragraf ve anlam kısmında öğrencilerin zorlandığı ve zaman kaybetmelerine yol açtığı bir sınav karşımıza çıktı. Genel anlamda türkçe sınavı diğer çıkmış sınavlar ile benzer bir seviyede yani zor olarak karşımıza çıktı. 


 • TYT MATEMATİK: 2021 TYT Matematiğin çok zor, 2022’nin ise kolay gelmesi ile beraber bu sene öğrenciler iki türlü de olabileceğini göz önünde bulundurarak sınava girdiler. Ancak 2021 senesinde yapılan sürpriz bu sene yapılmadı ve 2022’ye benzer bir zorlukta yani kolay bir matematik ile karşı karşıya geldik. Soru uzunlukları önceki çıkmış sınavlara çok benzer bir uzunlukta, yeni nesil ve şekilli soru tiplemeleri de yine aynı şekilde önceki çıkmış sınavlara çok benzer bir sayıda ve şekilde karşımıza çıktı. Bu nedenle genel olarak zor olmayan, belirgin seçici soruları olmayan netlerin genel olarak yüksek geldiği bir TYT Matematik ile karşılaşmış olduk. 


 • TYT SOSYAL: Tarih kısmında belirgin olarak 2 soru bilgi sorusu olsa da bir diğer iki soru ise bilgi ile karışık gelen yorum sorusuydu. Bu nedenle diğer sosyallere kıyaslayacak olursak biraz daha zorlamış olduğunu söyleyebiliriz.Coğrafya bölümünde ise her sene beklenen harita sorusunun bu sene gelmediği göze çarpıyor. Ancak yine çok beklenen konular arasından nufus ve doğal afetler konularının da sınavda gelmiş olduğunu görüyoruz. Coğrafyanın zorluğunun geçmiş senelere kıyasla çok benzer olduğunu söyleyebiliriz. Felsefe kısmında ise uzun sorular ile karşılaşmıyor olmamıza rağmen anlamı yoğun sorular oldukları için yapılmasında güçlük çekilen sorular oldukları söylenebilir. Din bölümünde ise dört sorunun paragraf sorusu kalan bir diğer sorunun ise mezhepler ile alakalı bir soru olduğunu görüyoruz. Mezhep sorusunun zor olmayan herkesin yapabileceği gayet basit bir seviyede olduğunu söylemekte fayda var. Genel anlamda her sene sahip olduğu zorluk seviyesine bu sene de sahip olan Sosyal bölümünün zorlayıcı olmadığını söyleyebiliriz


 • TYT FEN: Bu sene fizik bölümünde beklendik olmayan bir soru dağılımı ile karşılaşıyoruz. Normalde bir ya da iki soru beklenen optik bölümünden bu sene üç soru geldiğini görüyoruz. Yoruma dayalı, yeni nesil sorular olan bu sorular beklediğimiz TYT Fizik seviyesine sahip olan sorular olarak karşımıza çıkıyor. Her zamanki gibi fen bölümünün uğraştırıcı ve çeldirici soruları fizikte bulunuyor. Kimya bölümünde her sene çıkan birçok soru tipinin bu sene de çıktığını görüyoruz. Kimyada beklenmedik olan bir şey ile karşılaşılmadı. Biyoloji bölümü ise normalden farklı olarak kısa sorular olarak tasarlanmış. Üç tane resimli soruya sahip olsa da resmi çıkardığınız zaman birkaç satırlık sorulara dönüşen bu sorular her sene karşılaştığımız biyoloji zorluğuna sahip. Bilgi içeriyorlar ve kolay-orta seviyedeler. 

 • AYT MATEMATİK: 2021’deki çok zor sorulardan ve 2022’deki orta seviye sorulardan sonra öğrenciler genel olarak kendilerini hem zor hem de kolay olabilecek şekilde hazırladılar. Bu seneki AYT bölümü ise tam olarak orta-zor arası bir sınavdı denebilir. 2021’den kolay ancak 2022’den ise zor. İçerisinde çok güzel 4-5 tane seçici soru bulunan geri kalanların bir kısmının orta seviyede olduğu bir kısmının ise kolay olduğu, öğrencileri güzel ayırt etmeyi başarma potansiyeline sahip olan bir sınav ile karşı karşıya geldik. Yine de yığılmaların olmasının sebebi ise öğrencilerin 2021 gibi bir sınavdan sonra çok zor kaynaklar ile çalışıp çok daha zor sorulara hazırlık olmasından kaynaklı olduğu söylenebilir. Hızlı bir şekilde artan öğrenci seviyesine yetişmeyen bir sınav olmasından kaynaklanıyor. Genel olarak ise orta-zor ayarında bulunan kaliteli bir AYT Matematik sınavı ile karşılaşıyoruz. 


 • AYT FEN: Bu sene AYT Fen kısmında belirleyici bir bölüm olmadığı söylenebilir.Bu sene de fizik içerisinde işlemden daha çok yoruma dayalı sorular olmasına rağmen ve soruların her sene olduğu gibi yeni nesil olmasına rağmen içerisinde net olarak ayırt edici soru bulunmuyordu. Kimya alanında 2022 AYT’ye benzeyen bilgiye dayalı orta zorlukta, formül bilmeyi ve yorumlamayı gerektiren sorular sorulmuştur. 2022’de de olduğu gibi kimya bölümü bu nedenle biraz daha belirleyici oldu.Biyoloji alanında ise temel bilgiyi içeren öncüllü soruların ağırlıklı olduğu,  bazı sorularda yorumlama becerisini isteyen 2022 ve öncekilere benzeyen alışık olduğumuz bir biyoloji ile karşılaşıyoruz. Sonuç olarak ise bu sene ayırt edici soru kıtlığı nedeni ile AYT Fen bölümünü kolay-orta olarak adlandırabiliriz.


 • AYT TDE-SB1: Edebiyat bölümünde, sürpriz soruların olmadığı ve orta düzeyde bir sınavla karşılaşıyoruz. Dil bilgisi sorularının yer almadığı bu sınavda, yaklaşık 6 soru paragraf ve anlam üzerine kalanların ise edebiyat üzerine sorulmuş olduğu görülmektedir. Coğrafya bölümünde ise, bilginin ön planda olduğu ve bilmeyenlerin yapamayacağı, harita bilgisi gerektiren sorularla karşılaşıyoruz. Özellikle "Uluslararası Örgütler" ve "Türkiye'de Enerji Kaynakları" başlıklı soruların daha seçici ve zorlayıcı olduğu belirtilebilir. Bu sene, coğrafyanın sosyal bölümü içerisindeki belirleyiciliğinin arttığı söylenebilir. Tarih bölümünde çoğunlukla bilgi ağırlıklı ve bilgi gerektiren sorular yer almıştır. Geçmiş yıllarla karşılaştırdığımızda, zorluk seviyesinin orta düzeyde olduğunu ifade edebiliriz.EK YORUMLAR

 • TYT matematiğin beklenenden kolay gelmesi, belirleyici ve zaman kaybettirici sorulara sahip olmaması, ve bütün bunların üstüne sınavın 165 dakika olması öğrencilerin matematik kısmında ve dolaylı olarak da tüm sınavdan çok yüksek netler çıkarabilmesine yol açtı.

 • 2022’ye çok benzer bir sınav olmasından kaynaklı ve sınav hazırlık öğrenci seviyesinin her sene ciddi bir artış yaşamasından kaynaklı ciddi bir yığılma yaşandı. 

 • TYT sınavında belirleyici bir ders olmadı, diğer senelere benzer ve beklendik bir sınav karşımıza çıktı ancak AYT sınavında matematik dersinin belirleyici sorulara sahip olmasından ötürü AYT matematik kısmını sınavın en belirleyici bölümü olarak adlandırabiliriz.

KANT BÜLTEN

YKS'ye dair birçok şey her hafta e-posta kutunda.

Koçlardan Tavsiyeler

Kaynak Önerileri

Çalışma Taktikleri